انتظر تحميل الفيديو...  شارك   ابلاغ!   وصف الفيديو

"L'immenso" è un bellissimo brano di Amedeo Minghi.
Questa versione cantata da Pino Mango però, ha assunto una magia ed un'enfasi d'eccezione.
Ascoltandola, ho avuto la sensazione di volare alto, viaggiare oltre il tempo e dirigermi verso uno spazio, d'incontaminata evanescenza ♥


اخفاء  فيديوهات ذات صله

Home